تبلیغات
 کوی آگاهی وبلاگ کوی آگاهی

احساسات پنهان 

تعداد بی شماری از افراد التیام بُعد احساس خود را مشکل می دانند وحتی بدون هیچ تغییری درجا می زنند. برخی از مردم براثر روبه رو شدن با احساسات خود وترمیم آن, دچار وحشت واضطراب می شوند وبه طورکلی ازاین کار گریزانند وآن را ناخوشایند می دانند.

ترس اصلی ما این است که نمی خواهیم دردهای عمیق گذشته رااحساس کرده وآنها را دوباره تجربه کنیم. بعید نیست که سرانجام مغلوب آنها شویم!حتی بیشتر وقتها نسبت به اصل کار دچار شک وتردید می شویم وازخود می پرسیم: فایدۀ تمرکز براحساسات حل نشده وزجرآور چیست؟


ادامه مطلب

طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: احساس، پنهان، آگاهی، آزادی، نقاب، زندگی، تعادل،
تاریخ : بیست و یکم مهر 94 | 07:27 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات
در پست ایجادتعادل در زندگی, توضیح مختصری درمورد ابعاد زندگی انسان و ایجاد تعادل بین آن ها بسنده کردیم. در این پست به بُعد روان زندگی هرفرد می پردازیم.


دیدگاه شخصی ما ازدنیا وباورهایمان براثر نفوذ خانواده, مذهب, فرهنگ, مدرسه وتجربه های زندگی و...شکل می گیرد. بیشتر این باورها درضمیر ناخودآگاه ما پنهان است وحتی ازوجودش بی خبریم. گویی که ما دنیا را ازپشت عینکی می نگریم که خود نیز خبرنداریم عینکی به چشم داریم وهستی رابه رنگ شیشۀ عینک می بینیم. هنگامی که بدانیم رنگ اصلی دنیا با این رنگ متفاوت است عینک را ازچشمانمان برمی داریم تادنیا رابا رنگ واقعی آن نگاه کنیم.در حقیقت افسار زندگی ما به دست باورهایمان کنترل می شود.

 
ادامه مطلب

طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: روان، زندگی، تعادل، آگاهی، قدرت، آزادی، باور،
تاریخ : نوزدهم مهر 94 | 07:03 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات
در ادامه ی پستبُعد معنوی
متاسفانه بیشتر ما هنگام گردش در طبیعت, همراه دوستان خود بوده ودر تمام راه با آنها گفتگو می کنیم. درنتیجه از طبیعت ولذت آن غافل می شویم. هرچند همراهی وهمنشینی با دوستان, بعضی نیازهای احساسی و روانی مارا ارضا می کند, اما ممکن است ازتجربه های  معنوی وارتباط مستقیم با طبیعت بکاهد. اگر به همراه دوستانتان به طبیعت می روید سعی کنید زمانی را دور از همه, به تنهایی در طبیعت بگذرانید.
گروهی تصور می کنند که تمرین های معنوی فقط با سکوت وبی حرکتی توام است, ولی درتحرک وجنب وجوش نیز معنویت وجود دارد. درحقیقت بسیاری ازافراد معنویت خود را درفعالیت های جسمی مانند: دویدن, دوچرخه سواری و... پیدا می کنند. اگرکسی ازنظر روانی ویا جسمی بسیار فعال است ونمی تواند لحظاتی را درآرامش وسکون باخودش خلوت کند, می تواند درحال انجام فعالیت های بدنی نیز به معنویت درون خود بیاندیشد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: تمرین، روحی، معنوی، آرامش، تعادل، آگاهی، زندگی،
تاریخ : هفدهم مهر 94 | 06:56 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

  • paper | سامان | اخبار