تبلیغات
 کوی آگاهی
گوهر خودرا هویداکن کمال اینست وبس
خویش را درخویش پیداکن کمال اینست وبس


نیازی نیست حتما ازخونه بیرون برید, یا اینکه به یه جای خوش آب وهوا سفرکنید, اگر اجازه بدید روحتون پرواز می کنه به هرجایی که شما دوست دارید و لذت می برید.مثلا من, زمانی که چشمام رو می بندم , خودم رو میبینم که تو یه دشت نشستم و به صدای طبیعت گوش میدم یا پابرهنه کنارساحل یا هرکجای دیگه قدم میزنم (دیوونه ی این کارم) انقد توی هستی غرق میشم که  باذر ذرۀ وجودم خدا
رو(یا هرچیزی که اسمش رو میذاری) حس می کنم.
روحت که آزادباشه, باتمام وجودت حسش میکنی وحتما اون رو می بینی,هرلحظه همه جا ,توی درختا توی همه ی حیوانات, آدمایی که دوستشون داری وهرکجا که فکرشو کنی (مخصوصا تو وجود خودت) , گاهی ناخودآگاه یه لبخند بزرگ به پهنای صورتت نقش می بنده اون لحظه  یعنی تووی خدا غرق شدی, تنها ازاینکه هست لذت می بری ازاینکه زندگی روبهت هدیه داده تا بیای اینجا و ازوجودش لذت ببری ممنون میشی , ازش سپاس گذاری می کنی که هستش تا تو احساس امنیت کنی.
درآخر دوستای نازنینم باید اضافه کنم که یادتون نره:   "خودمان گنجی هستیم که می جوییم."
پ.ن :فارغ ازاینکه هرکسی و هرکجا که هستید بی نهایت دوستتون دارم
طبقه بندی: تریبون آزادی،
برچسب ها: تریبون، آزادی، آگاهی، زندگی، روح، التیام، احساس،
تاریخ : بیست و سوم مهر 94 | 11:00 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات
در پست قبل به چهارگوشه ای که در زندگی ایجاد تعادل میکنند پرداختیم,در این پست و پست های آتی به شرح یک به یک گوشه ها می پردازیم.
جدایی مااز بُعد معنوی وجودمان, ریشۀ بسیاری از امراض فرهنگی,اجتماعی وهمچنین مشکلات شخصی است. درحال حاضرتفکر ورفتار  بسیاری از ما چنان است که خود را صاحب کره ی زمین وحاکم مطلق آن می دانیم وگویی تنها موجودات زندۀ زمینیم! درنتیجه هیچ علاقه نداریم با کسانی که قبل ازما بودند وبعد از ما خواهندآمد ارتباط برقرار کنیم, وحتی فرهنگ ها و جوامع کوچک وبزرگ دیگری که درگوشه کنار دنیا زندگی می کنندو باما دراستفاده از کرۀ زمین شریکند, نمی شناسیم.
مشکلات اجتماعی ما انعکاس کشمکش هایی است که به طورفردی با آنها دست وپنجه نرم میکنیم. تازمانی که جراحتهای شخصی خود راترمیم نکردیم, نمی توانیم برای مسایل اجتماعی خود راه حل های مناسب پیدا کنیم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: معنوی، رسیدن، تعادل، آرامش، سکوت، آگاهی، روح،
تاریخ : شانزدهم مهر 94 | 03:42 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات
زندگی ما ازچهارگوشۀ مختلف(معنویت,روان,جسم واحساس) تشکیل شده است. برای ایجاد تعادل میان این چهارگوشۀ وجودمان و به دست آوردن رضایت خاطردر زندگی, بایداین چهارگوشه رو به هم متصل کرده تا مربع کاملی به وجودآوریم, مربعی که خودمان درمرکزش ایستاده ایم.
"گوشۀ معنوی" مرکزدرونی وعمق روح ماست,این گوشه قسمتی از موجودیتمان است که فراتراز زمان فضا و مکان زیست می کند. دانش ما ازاین گوشه کمک می کند تااحساس تعلق به کره زمین وموجودات آن را تجربه کنیم.بنابراین معنا وهدف عمیق تری در زندگی پیدا کرده وقبل ازاهمیت منافع شخصیمان, برای رسیدن به دیدگاههای بالاتری از دنیا و خودمان تلاش می کنیم. گوشه معنویت بنیاداساسی توسعه و پیشرفت گوشه های دیگررا برایمان پایه ریزی می کند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: تعادل، کوی آگاهی، آرامش، سفر، تکامل، معنوی، روح،
تاریخ : پانزدهم مهر 94 | 03:09 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

  • paper | سامان | اخبار