تبلیغات
 کوی آگاهی
کیست مولا آنکه آزادت کند
بند رقیّت ز پایت برکَند

مولوی


روزی پدر ملّا به او ماموریت دادکه یک خرگوش را به کسی در روستای مجاور تحویل دهد. ملّا باخودش گفت:«بهتراست نشانی آن شخص را بنویسم تا یادم نرود.» نشانی را در جیبش گذاشت و به دنبال ماموریتش رفت. هرچنددقیقه یک بار نیز نگاهی به آن می انداخت و با خود می گفت:«می دانم به کجا می روم.»
همه چیز به خوبی پیش می رفت تا اینکه درطول مسیر خرِ ملّا پایش پیچ خورد و او خرگوش را به زمین انداخت.خرگوش پا به فرار گذاشت.ملّا ایستاد وشروع به خندن کرد. عابری که ازآنجا می گذشت از او پرسید: « به چه چیزی می خندی؟» ملّا جواب داد:« به آن خرگوش احمق که دارد می دود. او نمی داند بایدکجا برود٬ چون نشانی در جیب من است.»

 نکته : آدرسی که در جیب ماست چیزی نیست که حتما دیگران را هم به مقصد برساند. اگر باور ندارید دیگران را آزاد بگذارید وبیینید آیا حاضر
هستند از شما پیروی کنندیا نه!؟
در عشق واقعی, شما,«صلاح وخیر» دیگران را می خواهید, ولی درعشق احساسی شما دیگران را می خواهید.


معنی لغت رقیّت : بندگی

برگرفته از کتاب ملانصرالدین زندگی خویشتنیم
از مسعود لعلی
طبقه بندی: تلنگر،
برچسب ها: آزادی، بندگی، آگاهی، مقصد، آدرس، تلنگر، تعادل،
تاریخ : یازدهم آبان 94 | 10:19 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

  • paper | سامان | اخبار