تبلیغات
 کوی آگاهی
جسم
این پست به جنبۀ چهارم زندگی ما یعنی جسم می پردازد, بامن همراه باشید تا یک بار برای همیشه اگر باور پوسیده ای دررابطه با بدن خودتان دارید,آن را تغییر دهید.

باوجود انواع واقسام اطلاعات ازمنابع گوناگون, آگاهی گروهی ازمردم درمورد بدنشان بسیار کم وسطحی است. بااظهار تاسف دنیای متمدن کنونی پیش ازهرچیز به پیشرفت فکری,مغزی و صنعتی متمرکز شده ودرنتیجه انسان ها را از ارتباط با بدن وطبیعت اطرافشان غافل کرده است. طرزفکر ورفتار ما با طبیعت وبدنمان به صورت جنگ وجدال غلبه وکنترل آنها درآمده است.
دلیل دیگری که باعث این طرزتفکر شده این است که بسیاری از رهبران مذهبی و روحی جوامع  این عقیده را درذهن مردم جا داده اندکه انسانها باید خود را از بدن ونیازهای جسمی رها کرده وبالاتر وفراتر ازنیازهای جسم گام بردارند.

توقع مااز دنیای پزشکی یکی از عوامل زیان آور دیگراست. دنیای علم به ماآموخته است که برای یافتن علل بیماری جسمی خود به جای توجه به آنچه درونمان به صورت مخفی باعث بیماری وحتی التیام آن می شود, به ارکان بیرونی وخارج ازخودمان توجه کنیم. مابیشتر وقتها به بیماری هایی دچار می شویم که به راحتی درهرزمان به جسم ماحمله می کنند وما گوسفندوار مقابل این بیماری ها احساس ناتوانی می کنیم و برای نجات خویش نه تنها هیچ کاری نمی کنیم بلکه دراین حال هرقدرت واختیاری برای کنترل سلامت بدنمان از ما سلب می شود.
بعضی ازمردم ناخودآگاه تصور می کنند که بدنشان دشمن آنهاست!این فکرجز اینکه رابطۀ مارا بابدنمان به حالتی خصمانه تبدیل کند هیچ سودی ندارد.انگار مرتب بدن خود راکنترل می کنیم وآن راشلاق می زنیم به خیال اینکه باچنین خشونت هایی توقع های اشتباه مارا برآورده می کند!
آیا لازم است برای حفظ زیبایی ظاهری ویارفع نگرانی دربارۀ ظاهرخود به بدنمان فشار واردکنیم؟ اندکی بیاندیشید, بیشتر ما برای بدن خود قوانین گوناگون وضع می کنیم که چه چیزی برایش خوب است چه چیزی بداست.
برای مثال اصرار تعدادی ازما برای مصرف غذاهای بدون چربی واین قبیل سخت گیری ها درامر تغذیه اثر عکس به جا می گذارد, زیرا بدن ما به همه چیز ازجمله چربی نیاز دارد. حتی گروهی فعالیت های سخت ورزشی انجام می دهند که این نیز مشکلاتی به بار می آورد. مثال هایی ازاین دست بسیار زیاد است, درنهایت بدن ما طغیان کرده وجهت مخالفی را برمی گزیند.

خب حالا  باید چی کارکنیم؟
کاری که بایدانجام دهیم اینست که با بدن خود دوست وهمیارباشیم. چرا که بدن به طور ذاتی بسیاری از وظایفش راانجام می دهد ما باید ممنون جسممان باشیم که شبانه روز بدون وقفه مارا زنده وسالم نگه می دارد. همچنین همیشه باید درجستجوی راه هایی باشیم که بدن خود را شاداب نگه داریم وازآن لذت ببریم( فکر نکنم حرام باشه) ما می توانیم باکارهایی مثل غذاهای خوشمزه, دیدن زیبایی غروب آفتاب, استشمام گلهای معطر, گوش دادن به موسیقی دلنشین  ودیگر هدیه های خداوند, از بدنمان قدردانی کرده وکیفیت زندگی را روز به روز بالاببریم.

آخرین پست ازکتاب چهار گوشۀ زندگی ما اثر بانو شاکتی گاوینطبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: جسم، تعادل، آگاهی، آزادی، زندگی، التیام، آرامش،
تاریخ : بیست و دوم مهر 94 | 04:19 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

  • paper | سامان | اخبار