تبلیغات
 کوی آگاهی
یکی از دوستای گلم که خیلی ام دوستش دارم بهم گفت که انقد کتابی ننویسم چون خیلی ها نمی پسندن, خودمم بهش فکر کرده بودم اما چون فعلا دارم ازیه کتاب می نویسم که خیلی برام باارزشه ,نخواستم چیزی ازکتاب روتغییر بدم هرچند نمیتونم کل کتاب رو تایپ کنم اما تصمیم گرفتم بخشی ازش رو با شما به اشتراک بذارم. (فک نکنم این کتاب چاپ جدید داشته باشه چون چاپ83 هست,حداقل من فقط چاپ قدیمش رو پیداکردم.)
قبلا گفتم که پست جدید رو به التیام احساسات اختصاص میدم ,پس به ادامه ی مطلب برید...
رکن مهم التیام بخشیدن به بُعد احساس دراین واقعیت نهفته است که باعمق وریشه آنچه حس می کنیم, رابطه داشته باشیم. درواقع هرلحظه نوع احساس را بشناسیم وحتی بتوانیم دراین باره با یک نفر مشورت کنیم. اما رمز اصلی این مبادله در شنیدن جمله «احساس تورادرک می کنم» یا «تنها کسی نیستی که چنین احساسی را تجربه می کند» است. بنابراین دلسوزی وفهم او به شما اطمینان می دهد که به دلیل چنین احساساتی شخص نادان یاغیر منطقی نیستید.
یکی ازموثرترین روشها این است که یادبگیریم چگونه از محیط واطرافیان کمبودهای دوران کودکی را دریافت کنیم چون بعضی ازاحساسات را ازدوران کودکی تا آخرعمر با خودمان حمل می کنیم.بهتراست اینکه کمبودهای خودمان راجبران کنیم وشادی ونشاط را به زندگی خود هدیه دهیم به طوری که احساسات خودرا درزمان مناسب به شکل قابل درک برای دیگران بازگو کنیم.
قدم دوم این است که نوسان های مثبت ومنفی احساسات خودرا بپذیریم تا دربرابر این کوران بایستیم وازپا درنیاییم! قدم سوم کسب مهارت وقدرت است تا به بهترین شکل درباره ی این احساست گفتگو کنیم سرانجام بعدازاین سه مرحله هرگاه احساس جدیدی به سراغمان آمد به زیباترین وموثرترین وجه باآن روبه رو می شویم.
بیشترما از کشف وجستجوی جراحت های کودکی واهمه داریم و این کاررا پشت گوش می اندازیم یااینکه می خواهیم راه میان بُر برویم تاخیلی زودتر به مرحلۀ آخر برسیم, بنابراین از روبه روشدن باافرادی که آزارمان داداند دوری می کنیم هرچند این میان بُرها گاهی به ما یاری میرسانند اما این جراحت ها باقی و حل نشده می مانند و دوباره به ما آسیب خواهند رساند.


برگرفته از کتاب چهارگوشۀ زندگی
طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: احساس، التیام، آگاهی، تعادل، زندگی، پنهان، آرامش،
تاریخ : بیست و دوم مهر 94 | 04:00 ق.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

  • paper | سامان | اخبار